Prime, Slussplan 9, Stockholm, Sweden, Phone: +468-503 146 00

Johanna Henriksen

Projektledare i Marketing Communication-gruppen, Prime PR
Phone: 0703-414 614

Johanna har arbetat på Prime sedan början av 2007. Projektledare med erfarenhet från flera intresseorganisationer, och kunder inom turism- och evenemangsbranschen.
Fil. kand i Medie- och kommunikationsvetenskap från Karlstads universitet, samt studier inom ekonomi och marknadsföring.